ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT ៤០០២A សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ២២ * ២,៩ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងរលោងនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែបណ្តុំម៉ាឌីអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានអំពីផលិតផល៖ JT 6250, JT7251 សំភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ១៦ * ៣.៨, ១៨ * ៤.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់កាដូរឺប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានផលិតដោយឌីអេសអូតូ បន្ទាត់ផ្សិត។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតពីផលិតផល៖ JT 60W, JT 63 W សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ២២.៨ * ២, ២៤.៥ * ១.៨ ខ្ចប់៖ ប្រអប់កាដូរឺប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានផលិតដោយ ខ្សែបន្ទាត់ផ្សិតស្វ័យគុណឌី។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតពីផលិតផល៖ JT 60W, JT 63 W សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ២២.៨ * ២, ២៤.៥ * ១.៨ ខ្ចប់៖ ប្រអប់កាដូរឺប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសំរាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានផលិតដោយ ខ្សែបន្ទាត់ផ្សិតស្វ័យគុណឌី។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានអំពីផលិតផល៖ ជេអឹមធី ៧០, ជេអឹម ៧២, ជេអឹម ៧១ សម្ភារៈ៖ ដែកវណ្ណះទំហំ៖ ១៦.៥ * ៤,២, ២០.៥ * ៤, ២៥ * ៤.៦ ការវេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ព្រោះ តួសម្ដែងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែបណ្តុំផ្សិតស្វ័យឌីឌីអេ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT ១៤០, JT ១៩០ សម្ភារៈ៖ ដែកគោលដែលបានសន្មតថាមានទំហំ៖ ១៥ * ២,៩, ១៩.៥ * ៤.៥ ការវេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលផលិតត្រូវបានផលិតដោយ ខ្សែបន្ទាត់ផ្សិតស្វ័យគុណឌី។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT 87A សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលបានកំណត់ទុកជាមុនទំហំ៖ ២៣ * ៣.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែស៊ីឌីឌីអេអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតផលិតផល៖ ជេអឹមធី 01, ជេអឹមធី 01W សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលមានទំហំធំ៖ ២១ * ១៥ * ១.៨, ២៥ * ១៨.៥ * ១.៨ ខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះការខាស រាងកាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែបណ្តុំផ្សិតស្វ័យប្រវត្តិឌី។ អេ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT 87A សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលបានកំណត់ទុកជាមុនទំហំ៖ ២៣ * ៣.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែស៊ីឌីឌីអេអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល៖ JT 87A សម្ភារៈ៖ បោះដែកគោលដែលបានកំណត់ទុកជាមុនទំហំ៖ ២៣ * ៣.៣០ វេចខ្ចប់៖ ប្រអប់អំណោយឬប្រអប់ពណ៌ត្នោតការពិពណ៌នាផលិតផល៖ ផ្ទៃរលោងល្អនិងគុណភាពផ្ទៃឯកសណ្ឋានសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់ពីព្រោះតួដែលធ្វើពីដែកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្សែស៊ីឌីឌីអេអូ។
 • Cast Iron Preseasoned Fry Pan

  ខាសហ្វ្រេសស្ត្រេសហ្វ្រេន

  ឈ្មោះផលិតផលវេចខ្ចប់ដែកថែបការ៉េសំណុំដែកមានទំហំ ២៦x២៦ ស។ មកម្ពស់ ៥ ស។ ម, ថ្នាំកូតវេចខ្ចប់ប្រអប់ពណ៌ត្នោតឬឡូហ្គោប្រអប់ពណ៌មានលក្ខណៈពិសេសកំដៅរក្សាកំដៅបានល្អសាកសមសម្រាប់ចង្រ្កានទាំងអស់ដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ចម្អិននិងបម្រើចំណែកបន្លែបន្លែចំហៀងនិងបង្អែមផ្តល់នូវការរក្សាកំដៅដែលមិនធ្លាប់មាននិង កំដៅសូម្បីតែ; គម្របផ្សែងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខណៈពេលដែលចំណុចទាញអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន FDA ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយដែកវណ្ណះមុនរដូវកាលអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ភ្លាមៗអាចជាយើង ...